REGLEMENT VOOR VONDERKE RANKING 2008-2009

Bij Vonderke Masters zal er naar gestreefd worden om een zo sterk mogelijk deelnemersveld te krijgen. Dit gebeurt door de eerste tien van de ranking en vijf spelers van de play offs uit te nodigen, en de laatste tien van de 14e Vonderke Masters 2008 een mogelijkheid te geven om zich in te schrijven en met vijf wild cards te werken. Dit houdt in dat er zal worden geprobeerd vijf zo sterk mogelijke spelers te laten inschrijven.